Frakt- & köpevillkor

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du” ”ni”) hos Holmarudden AB (org.nr 556881-7927), hädanefter kallat “fantic.se”, ”oss” eller ”vi”, på webbplatsen www.fantic.se, via telefon eller epost.
Samma villkor gäller även om beställning görs via någon av våra säljare.

Frakt och köpevillkor i korthet

 • Fri Frakt på alla Elcyklar och på ordrar över 1500kr.
 • Hemleverans ingår på alla Elcyklar. Är du inte hemma är det viktigt att hämta cykeln hos postens paketterminal inom 3 dagar för att undvika extra kostnader.
 • Frakt på Motorcyklar enligt överenskommelse, dock max 1900kr.
 • Normal leveranstid 3-7 dagar eller 3-4 veckor beroende på lagerstatus.
 • Alla Elcyklar och Motorcyklar levereras monterade.
 • 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal (Läs mer nedan).
 • Betalning sker via faktura som skickas ut i samband med bokningsbekräftelsen.

Frakt och köpevillkor i sin helhet

Prissättning
De priser som anges på www.fantic.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna för samtliga elcyklar inkluderar frakt. För Reservdelar och Motorcyklar tillkommer frakt.

Fraktpriser
Elcykel - Fri frakt hem till dörren med PostNord.
Avisering kommer ske innan leverans där ni kommer överens om tidpunkt för utlämning. Om du missar utlämningen måste du själv hämta cykeln på postens paketterminal, viktigt att du hämtar varan inom 3 dagar annars tvingas vi fakturera en kostnad på 400kr/dygn för terminalhyra för att täcka utgifterna från PostNord.

Tillbehör och reservdelar över 1500kr - Fri frakt med PostNord till det utlämningsställe som är närmast er leveransadress.

Tillbehör och reservdelar under 1500kr - 199kr upp till max 30kg. Därefter 499kr

Beställningar
Alla beställningar görs via www.fantic.se eller genom någon av våra säljare. Oavsett hur du väljer att göra ditt köp så får du efter din beställning ett mejl till den mejladress du angivit där det bekräftas att du godkänt våra köp och fraktvillkor.

Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Alla beställningar omhändertas normalt inom 24 timmar.

Leveranstid
Har vi produkten på lager är normal leveranstid 3-7 arbetsdagar.

När det gäller elcyklar och motorcyklar är det inte säkert att just den du beställer finns på vårt lager och då är normal leveranstid 3-4 veckor.

I särskilda fall kan det vara så att varan inte heller finns på lager hos fabriken i Italien, då kan leveranstiden överstiga 4 veckor.

Uppskattad leveranstid kommer meddelas i bokningsbekräftelsen som skickas ut efter köpet, vill du veta detta innan beställning kan du självklart kontakta oss innan du beställer. Observera dock att vi inte kan garantera leveranstid för produkter som vi inte har på lager i Sverige, men vi gör allt vi kan för att du ska få dina varor så snabbt som möjligt och vi håller dig kontinuerligt uppdaterad angående leveranstid.

Montering av cyklar
Vi monterar både cykel och eventuella tillbehör, justerar och testar alla cyklar innan leverans. För att få plats i kartongen måste vi dock vrida styret och skruva av pedalerna innan cykeln skickas till dig. Du behöver alltså bara vrida upp styret, och skruva på pedalerna när cykeln når dig.

Montering och Leverans av Motorcykel
Alla motorcyklar levereras monterade, men avvikelser kan förekomma. Vänligen kontakta oss för överenskommelse om fraktsätt och leveranstid.

Betalningsalternativ Privatperson
Just nu erbjuder vi faktura som betalsätt, d.v.s. du får en faktura efter din beställning som skall betalas innan leverans kan ske.

Om vi inte har varan på lager så kommer första fakturan vara en delfaktura på 40 % av totalsumman. Resterande 60 % faktureras i samband med leverans.

Betalningsalternativ Företag
Svenskregistrerade företag, kommuner och statliga verk kan efter godkänd kreditkontroll handla mot 20 dagars faktura.
Om vi inte har varan på lager så kommer första fakturan vara en delfaktura på 40 % av totalsumman. Resterande 60 % faktureras i samband med leverans.

Betalningsskyldighet
Vid köp av en eller flera produkter så är du skyldig att betala den totala summan som vi anger för valda produkter inom angiven tid. Om betalningen inte inkommit till oss inom angiven tid tillkommer en påminnelseavgift samt ränta enligt gällande lag.

Transportskador
Vi ansvarar för varor som skadats eller kommit bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom 6 dagar. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Kontrollera emballaget, skriv inte under om emballaget inte är helt. Ombudet/transportören måste anmärka på dennes samt din kopia av fraktsedeln att emballaget var sönder vid leverans. Efter detta gjorts kan du skriva under. Därefter kontaktar du oss på info@fantic.se. Viktigt att du sparar originalemballaget, ta gärna bilder på skadorna.

Garanti
Vi ansvarar enligt garantin för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. De flesta produkter i vårt sortiment omfattas av 1 till 2 års garanti. Information om garantitiden anges vid respektive produkt. Om ingen information om garantitid anges så gäller 1 år. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då rätt att i första hand kräva att varan repareras, men även utbyte kan komma att ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Fel som beror på följande orsaker omfattas inte av garantin:

 • En olyckshändelse efter det att du har fått varan
 • Vanvård
 • Onormal användning
 • Att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Ångerrätt
Du har enligt distansavtalslagen rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du, eller någon tredje part å dina vägnar, tar emot varan. Om du har beställt flera varor eller en vara som består av flera delar börjar ångerfristen löpa den dag då du, eller en tredje part å dina vägnar, tar emot den sista varan respektive den sista delen av den beställda varan.

Om du vill utöva ångerrätten ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan utöva din ångerrätt genom att klart och tydligt meddelande oss om att du ångrar ditt köp. Våra fullständiga kontaktuppgifter hittar du lite längre ner. Det ska tydligt framgå vem som är avsändare och att det gäller ångerrätt. Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär som du kan använda om du önskar utöva din ångerrätt. Du hittar formuläret på www.konsumentverket.se. Observera att om du väljer att använda det formulär konsumentverket tagit fram för att utöva din ångerrätt, ska detta skickas till oss och inte till Konsumentverket.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar oss ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar ditt köp och utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, exklusive leveranskostnader som du som kund får bära själv om varan inte levererades fraktfritt till dig. Vi kommer att göra en återbetalning (eller, om betalning ännu inte har gjorts för de aktuella varorna, se till att fakturan krediteras omgående) snarast möjligt, dock senast inom 30 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om att du ångrat köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Du ska skicka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 1500kr.
Du är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Reklamation vid konsumentköp
När du handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, som ger dig 3 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation som sker senare än 6 månader efter avlämnandet är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början. Om du däremot reklamerar ett fel i din vara inom de första 6 månaderna från varans avlämnande ska felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller om detta inte är oförenligt med varans eller felets art. Var uppmärksam på att du, för att inte förlora din reklamationsrätt, måste reklamera din vara till oss inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Mer om konsumentköplagen kan du läsa på www.konsumentverket.se.

Om du önskar reklamera din vara kan du mejla eller ringa oss så vi kan ordna med transport av varan. Returfrakten för reklamation bekostas av oss. Dock behöver du själv emballera varan på ett bra sätt. Vi gör bedömning av reklamationen när varan kommit oss tillhanda och informerar er då om den är godkänd eller inte.
Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten och du får själv stå får ev. emballage kostnader, vi rekommenderar därför att du sparar original kartongen.

Om du är missnöjd med din vara, eller vår hantering av din reklamation kan du alltid kontakta oss per telefon, post eller e-post.

Reklamation vid företagsköp
När du handlar som företagare, eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas köplagen. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början.
Om du önskar reklamera din vara kan du mejla eller ringa oss så vi kan ordna med transport av varan. Returfrakten för reklamation bekostas av oss. Vi gör bedömning av reklamationen när varan kommit oss tillhanda och informerar er då om den är godkänd eller inte.
Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten och du får själv stå får ev. emballage kostnader, vi rekommenderar därför att du sparar original kartongen.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför vår skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska våra förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som vi rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter
Vi ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med oss samtycker du till att dina uppgifter sparas för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp och möjliggöra uppdatering av din orderstatus.

Pris- och Produktinformation
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller vi oss rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är vi inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, felaktigt publicerade priser, specifikationer och tekniska data.

Övrigt
De här köpevillkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Holmarudden AB. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.fantic.se
Tidigare versioner av dessa villkor arkiveras inte av oss. Vi rekommenderar därför att du själv skriver ut och arkiverar äldre versioner av villkoren.
Fantic Sweden är genom Holmarudden AB svensk generalagent för Fantic Motor S.r.l

Cookies
www.fantic.se använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare. Denna används för att ge tillgång till olika funktioner och förenkla din köpprocess. Vi använder cookies bl a i syfte att anpassa, förbättra och analysera vår webbplats och förenkla användandet för våra användare.

Fullständiga kontaktuppgifter
Adress: Fantic Sweden
Näset 978
84197 Erikslund
E-post: info@fantic.se
Telefon: 070-343 63 05